17-10-2011 13:23

Ogłoszenie - remont podłóg i posadzek na salach ekspozycyjnych 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie, ul. Zamkowa 4, 76-150 Darłowo

zleci w trybie bezprzetargowym remont podłóg i posadzek z drewna - I etap.

 

Szczegółowe informacje na temat planowanej inwestycji można uzyskać w sekretariacie Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie ul. Zamkowa 4 76-150 Darłowo

tel. 94 314 23 51

Inwestycja jest dofinansowana ze środków powiatu sławieńskiego, dotyczy prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu sławieńskiego.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu podłóg i posadzek z drewna na salach ekspozycyjnych Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

 

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Osoby zainteresowane proszone są do składania pisemnych ofert na wykonanie remontu podłóg i posadzek na salach ekspozycyjnych w terminie do 24.10.2011 r. do godz. 12,00 w sekretariacie Muzeum ul. Zamkowa 4 76-150 Darłowo.

Otwarcie ofert nastąpi 24.10.2011 r. o godz. 13.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie remontu podłóg i posadzek drewnianych na salach ekspozycyjnych Muzeum - Nie otwierać przed dniem 24.10.2011r. godz. 13,00”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia:
Wprowadził(a): Irena Michalska
Data wprowadzenia: 17-10-2011 13:16
Zaktualizował(a): Irena Michalska
Ostatnia aktualizacja: 17-10-2011 13:23