Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie ul. Zamkowa 4, 76-150 Darłowo - www.muzeumdarlowo.pl

Informacje » Ogłoszenia » Przetarg ofertowy na wynajem piwnicy zachodniej 08-04-2011 10:34

DOKUMENT USUNIĘTY

Przetarg ofertowy na wynajem piwnicy zachodniej


 

DYREKTOR MUZEUM ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH

UL ZAMKOWA 4 76-150 DARŁOWO

 

 

 

ogłasza przetarg nieograniczony w formie pisemnej ofertowej na wynajem piwnicy zachodniej o powierzchni 253 m? z przeznaczeniem na działalność wystawienniczą w okresie od 15.06.2011 r. do 15.09.2011 r.

 

 

 1. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego.

 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Przetarg na wynajem piwnicy zachodniej” w terminie do 10.05.2011 r. w Muzeum Zamek Książąt Pomorskich ul. Zamkowa 4 76-150 Darłowo.

 3. Cena ofertowa netto wynosi 25 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

 4. Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie winna być wyższa od ceny ofertowej.

 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5 000,00 zł na konto Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie; Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

nr 94 8566 0003 0100 0390 2000 0002

najpóźniej w dniu poprzedzającym otwarcie ofert.

 

6. Pisemna oferta powinna zawierać:

- dane osobowe oferenta z adresem,

 • aktualny odpis w właściwego rejestru, lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 • charakterystyka ( opis) wystawy proponowanej przez oferenta,

 • określenie ceny, za którą oferent deklaruje najem piwnicy zachodniej,

 • kserokopię dowodu wpłaty wadium,

 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciem go

bez zastrzeżeń.

 

 1. Postępowanie przetargowe prowadzi 3-osobowa komisja powołana przez organizatora przetargu.

 2. Rozpatrzenie ofert nastąpi 11 maja 2011 r. o godz. 12.

 3. Organizator przetargu ma prawo odrzucić ofertę wystawy, która zdaniem organizatora koliduje z charakterem obiektu.

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Muzeum

tel. 94 314 23 51 w godz. od 7 do 15.

 

 

 

 

 

 

 Załącznik
Artykuł/Załącznik jest dostępny w pliku: Pobierz dokument lub Rozpakuj dokument

Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Jerzy Buziałkowski
Data wytworzenia: 08-04-2011
Wprowadził(a): Irena Michalska
Data wprowadzenia: 08-04-2011 10:31
Zaktualizował(a): Irena Michalska
Ostatnia aktualizacja: 08-04-2011 10:34

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia