Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie ul. Zamkowa 4, 76-150 Darłowo - www.muzeumdarlowo.pl

Informacje » Ogłoszenia » Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Muzeum. 08-04-2011 10:24

DOKUMENT USUNIĘTY

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Muzeum.


Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

76-150 Darłowo

ul. Zamkowa 4

Dyrektor Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Muzeum.

1.Wymagania uprawniające do zajmowania stanowiska:

  • kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.),

  • znajomość obsługi księgowych i kadrowych programów komputerowych,

  • umiejętność przygotowania i rozliczania projektów z zakresu pozyskiwania

środków na działalność kulturalną.

2.Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,

  • życiorys - curriculum vitae,

  • kserokopie świadectw pracy,

  • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

  • oryginał kwestionariusza osobowego,

  • zaświadczenie o niekaralności.

3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie

przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej.

4. Wyklucza się dokumenty aplikacyjne przesłane drogą elektroniczną.

5. Termin składania dokumentów 31 stycznia 2008r.

Dokumenty składane w sekretariacie Muzeum Zamek Książąt Pomorskich

w Darłowie osobiście lub listownie. W przypadku przesyłki listownej

decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Muzeum.

6. Komisja ds. naboru na stanowisko Głównego Księgowego po terminie

złożenia przez kandydatów dokumentów aplikacyjnych ogłosi listę

kandydatów spełniających wymagania formalne. Lista będzie umieszczona w

BIP Muzeum do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

7. Procedurę naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Muzeum kończy

rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona z kandydatem przez Komisję ds.

naboru. Termin przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami

zostanie ogłoszony w BIP Muzeum.


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 15-01-2008
Wprowadził(a): Grażyna Ewa Paterska
Data wprowadzenia: 15-01-2008 11:58
Zaktualizował(a): Irena Michalska
Ostatnia aktualizacja: 08-04-2011 10:24

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia