Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie ul. Zamkowa 4, 76-150 Darłowo - www.muzeumdarlowo.pl

Informacje » Ogłoszenia » Pisemny przetarg ofertowy na prowadzenie i utrzymanie w czystości sanitariatów w okresie od 15 czerwca 2008r do 15 września 2008r. 08-04-2011 10:24

DOKUMENT USUNIĘTY

Pisemny przetarg ofertowy na prowadzenie i utrzymanie w czystości sanitariatów w okresie od 15 czerwca 2008r do 15 września 2008r.


MUZEUM ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH

W DARŁOWIE

ul. Zamkowa 4 76-150 Darłowo

ogłasza

pisemny przetarg ofertowy na prowadzenie i utrzymanie w czystości sanitariatów w okresie od 15 czerwca 2008r do 15 września 2008r.

Dzierżawca będzie zobowiązany do udostępnienia toalet w godzinach pracy Muzeum, tj. od godz. 10- 18 we wszystkie dni tygodnia oraz dni świąteczne.

Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania czystości w toaletach na własny koszt.

Minimalna oferowana cena czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy

wynosi 2000 zł + 22% VAT

- wadium 200 zł

Wpłatę wadium w wysokości podanej należy dokonać w kasie Muzeum.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczony na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałe zostaną zwrócone po przetargu.

Czynsz dzierżawny płatny jest w całości w dniu podpisania umowy.

Oferty należy składać w sekretariacie Muzeum w terminie do 9 czerwca 2008r.

wyłącznie w zamkniętej kopercie z napisem „ Dzierżawa sanitariatów”

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy,

- oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego nie mniejsza niż podana

w ogłoszeniu,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami, regulaminem przetargu oraz

projektem umowy, które przyjmują bez zastrzeżeń.

Otwarcie ofert nastąpi 10 czerwca o godz. 11 w sekretariacie Muzeum.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

Bliższych informacji udziela sekretariat Muzeum w godz. od 7°° do 15°°


Drukuj artykul

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 27-05-2008
Wprowadził(a): Grażyna Ewa Paterska
Data wprowadzenia: 27-05-2008 11:58
Zaktualizował(a): Irena Michalska
Ostatnia aktualizacja: 08-04-2011 10:24

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia