Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie ul. Zamkowa 4, 76-150 Darłowo - www.muzeumdarlowo.pl

Przetarg ustny na dzierżawę w okresie od 01.06.2010 r. do 30.09.2010 r. pomieszczenia o powierzchni 8 m2 w holu Zamku (pomieszczenie wykorzystywane w okresie zimowym na kasę biletową) z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku z pamiątkami, w godzinach otwarcia Muzeum dla zwiedzających.

02-03-2010 14:25


 

 

DYREKTOR MUZEUM ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH

W DARŁOWIE

ogłasza na dzień 26 marca maja 2010 r. publiczny przetarg ustny

 

na dzierżawę w okresie od 01.06.2010 r. do 30.09.2010 r. pomieszczenia o powierzchni 8 m2 w holu Zamku (pomieszczenie wykorzystywane w okresie zimowym na kasę biletową) z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku z pamiątkami, w godzinach otwarcia Muzeum dla zwiedzających.

 

Cena wywoławcza netto za dzierżawę pomieszczenia wynosi:

- 4 000,00 zł,

Postąpienie - 100,00 zł

Wadium - 1 000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się o godz. 11°° w sali wystaw czasowych w Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce do kasy Muzeum w Darłowie najpóźniej do godz. 9?° w dniu przetargu lub na konto Nr 94 8566 0003 0100 0390 2000 0002 Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie, z takim wyprzedzeniem, aby wadium znalazło się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 25 marca 2010 r.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałe zostaną zwrócone nie później niż 7 dni (roboczych) od dnia zamknięcia przetargu, przelewem lub wypłacone gotówka w kasie Muzeum.

Warunkiem zawarcia umowy dzierżawy jest wpłata wylicytowanego czynszu powiększonego o 22% podatku VAT, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

W przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygrała, od podpisania umowy w ciągu 30 dni od chwili rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Muzeum tel. 094 314 23 51.

 


Uwaga! Jeśli chcesz zostać powiadamiany o dokonanej zmianie w tym zamówieniu to wypełnij formularz.

otwórz formularz »
ogłoszenie do pobrania
PublicznyPrzetargUstnyNaDzierA_awA_Pomieszczenia_wHoluZamkuNaProwadzenieSklepiku_zPamiA_tkami.doc (2010-03-02 14:25:43 | Rozmiar: 21,5KB)

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

wyjaśnienia i zmiany SIWZ

przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert

wynik postępowania

odwołania

udzielenie zamówienia

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Grażyna Ewa Paterska
Data wytworzenia: 02-03-2010
Wprowadził(a): Grażyna Ewa Paterska
Data wprowadzenia: 02-03-2010 14:25
Zaktualizował(a): Grażyna Ewa Paterska
Ostatnia aktualizacja: 02-03-2010 14:26

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia