Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie ul. Zamkowa 4, 76-150 Darłowo - www.muzeumdarlowo.pl

II przetarg nieograniczony w formie pisemnej ofertowej na wynajem piwnicy zachodniej o powierzchni 253 m2 z przeznaczeniem na działalność wystawienniczą w okresie od 01.06.2010 r. do 30.09.2010 r.

07-04-2010 11:53

DYREKTOR  MUZEUM ZAMEK  KSIĄŻĄT POMORSKICH
UL ZAMKOWA 4  76-150 DARŁOWO

 ogłasza II przetarg nieograniczony w formie pisemnej ofertowej na wynajem piwnicy zachodniej o powierzchni 253 m² z przeznaczeniem na działalność wystawienniczą w okresie od 01.06.2010 r. do 30.09.2010 r.


1. Przetarg ma charakter pisemnego przetargu ofertowego.
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Przetarg na wynajem piwnicy zachodniej”  w terminie do 06.05.2010r. w Muzeum Zamek Książąt Pomorskich ul. Zamkowa 4  76-150 Darłowo.
3. Cena ofertowa netto wynosi 12 000,00 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych)
4. Cena, którą oferent zobowiązany jest określić w swojej ofercie winna być  wyższa od ceny ofertowej.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 000,00 zł na konto Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie;  Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
                            nr 94 8566 0003 0100 0390 2000 0002
     najpóźniej w dniu poprzedzającym otwarcie ofert.

6.    Pisemna oferta powinna zawierać:
-    dane osobowe oferenta z adresem,
- aktualny odpis w właściwego rejestru, lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- charakterystyka ( opis) wystawy proponowanej przez oferenta,
- określenie ceny, za którą oferent deklaruje najem piwnicy zachodniej,
-  kserokopię dowodu wpłaty wadium,
-  oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciem go
      bez zastrzeżeń.

7. Postępowanie przetargowe prowadzi 3-osobowa komisja powołana przez organizatora przetargu.
8. Rozpatrzenie ofert nastąpi  07 maja 2010 r. o godz. 12.
9. Organizator  przetargu ma prawo odrzucić ofertę wystawy, która zdaniem organizatora koliduje z charakterem obiektu.
10. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Muzeum
      tel. 94 314 23 51     w godz. od 7 do 15.


Uwaga! Jeśli chcesz zostać powiadamiany o dokonanej zmianie w tym zamówieniu to wypełnij formularz.

otwórz formularz »
ogłoszenie do pobrania
IIPrzetarg.doc (2010-04-07 11:56:26 | Rozmiar: 24KB)

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
RegulaminII.doc (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 41 razy 2010-04-07 11:56:26 24,5KB

wyjaśnienia i zmiany SIWZ

przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert

wynik postępowania

odwołania

udzielenie zamówienia

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 07-04-2010
Wprowadził(a): Grażyna Ewa Paterska
Data wprowadzenia: 07-04-2010 11:53
Zaktualizował(a): Grażyna Ewa Paterska
Ostatnia aktualizacja: 07-04-2010 11:56

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia