Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie ul. Zamkowa 4, 76-150 Darłowo - www.muzeumdarlowo.pl

Pisemny przetarg ofertowy na prowadzenie i utrzymanie w czystości sanitariatów w okresie od 01 maj 2010 r do 30 września 2010r.

13-04-2010 12:31


MUZEUM ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH

W DARŁOWIE

ul. Zamkowa 4 76-150 Darłowo

ogłasza

pisemny przetarg ofertowy na prowadzenie i utrzymanie w czystości sanitariatów w okresie od 01 maj 2010 r do 30 września 2010r.

Dzierżawca będzie zobowiązany do udostępnienia toalet w godzinach pracy Muzeum, tj. od godz. 10- 18 we wszystkie dni tygodnia oraz dni świąteczne.

Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymania czystości w toaletach na własny koszt.

Minimalna oferowana cena czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy

wynosi 4 000 zł + 22% VAT

- wadium 500 zł

Wpłatę wadium w wysokości podanej należy dokonać w kasie Muzeum.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczony na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałe zostaną zwrócone po przetargu.

Czynsz dzierżawny płatny jest w całości w dniu podpisania umowy.

Oferty należy składać w sekretariacie Muzeum w terminie do 26 kwietnia 2010r.

do godz. 10 , wyłącznie w zamkniętej kopercie z napisem „Dzierżawa sanitariatów”

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy,

- oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego nie mniejsza niż podana

w ogłoszeniu,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami, regulaminem przetargu oraz

projektem umowy, które przyjmują bez zastrzeżeń.

Otwarcie ofert nastąpi 26 kwietnia o godz. 11 w sekretariacie Muzeum.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

Bliższych informacji udziela sekretariat Muzeum w godz. od 7°° do 15°°


Uwaga! Jeśli chcesz zostać powiadamiany o dokonanej zmianie w tym zamówieniu to wypełnij formularz.

otwórz formularz »
ogłoszenie do pobrania
Przetarg.doc (2010-04-13 12:31:30 | Rozmiar: 22KB)

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Regulamin.doc (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 123 razy 2010-04-13 12:31:31 20,5KB

wyjaśnienia i zmiany SIWZ

przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert

wynik postępowania

odwołania

udzielenie zamówienia

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Jerzy Buziałkowski
Data wytworzenia: 13-04-2010
Wprowadził(a): Grażyna Ewa Paterska
Data wprowadzenia: 13-04-2010 12:31
Zaktualizował(a): -
Ostatnia aktualizacja: 13-04-2010 12:31

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia