Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie ul. Zamkowa 4, 76-150 Darłowo - www.muzeumdarlowo.pl

Realizacja dostaw i usług zwiazanych z organizacja wystawy " Dirlov - Rugenwalde - Darłowo. Miasto nad Bałtykiem"

21-11-2013 14:43


Uwaga! Jeśli chcesz zostać powiadamiany o dokonanej zmianie w tym zamówieniu to wypełnij formularz.

otwórz formularz »
ogłoszenie do pobrania
21.11.2013.14.43.25_OgA_oszennie_o_zamA_wieniu.pdf (2013-11-21 14:43:25 | Rozmiar: 404,7KB)

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
21.11.2013.14.43.25_Specyfikacja_Istotnych_WarunkA_w_ZamA_wienia.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 199 razy 2013-11-21 14:43:25 2,2MB
22.11.2013.07.48.45_Zalacznik_Nr_1_Formularz_ofertowy.doc (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 127 razy 2013-11-22 07:48:45 45,5KB
22.11.2013.07.49.04_Zalacznik_nr_2_Wzor_formularza_cenowego.doc (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 118 razy 2013-11-22 07:49:04 51,5KB
22.11.2013.07.49.38_Zalacznik_nr_3_Wzor_oswiadczenia_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 112 razy 2013-11-22 07:49:38 22KB
22.11.2013.07.50.03_Zalacznik_nr_4_Wzor_oswiadczenia_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_z_postepowania.doc (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 112 razy 2013-11-22 07:50:03 21KB
22.11.2013.07.50.13_Zalacznik_nr_5_Wzor_oswiadczenia_dla_osob_fizycznych_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt._2.doc (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 111 razy 2013-11-22 07:50:13 22KB
22.11.2013.07.50.25_Zalacznik_nr_6_Wzor_wykazu_wykonanych_dostaw.doc (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 115 razy 2013-11-22 07:50:25 37KB
22.11.2013.07.50.55_Zalacznik_Nr_7_Koncepcja_-_projekt_wystawy.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 120 razy 2013-11-22 07:50:55 685,8KB
22.11.2013.07.51.34_Zalacznik_nr_8_Projekt_budowlany_-_Instalacje_elektryczne_wewnetrzne_oswietleniowe_i_gniazd_wtyczkowych,_Specyfikacja_Techniczna_Wykonania_i_Odbioru_Robot_wraz_z_przedmiarem.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 104 razy 2013-11-22 07:51:34 2,9MB
22.11.2013.07.51.57_Zalacznik_Nr_9_Projekt_i_opis_wykonania_aranzacji_sali_wystawowej.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 109 razy 2013-11-22 07:51:57 839,2KB
22.11.2013.07.52.07_Zalacznik_Nr_10_Opis_gablot.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 106 razy 2013-11-22 07:52:07 107,1KB
22.11.2013.07.52.16_Zalacznik_Nr_11_Opis_manekinow_gietkich.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 100 razy 2013-11-22 07:52:16 33,6KB
22.11.2013.07.53.25_Zalacznik_Nr_12_Opis_strojow_dla_manekinow.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 113 razy 2013-11-22 07:53:25 1,0MB
22.11.2013.07.53.41_Zalacznik_Nr_13_Opis_wraz_z_rysunkami_i_fotografiami_replik_naczyn_drewnianych.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 93 razy 2013-11-22 07:53:41 479,6KB
22.11.2013.07.54.43_Zalacznik_Nr_14_Opis_wraz_z_rysunkami_i_fotografiami_naczyn_ceramicznych_i_plakiet_herbow_Swiecow.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 91 razy 2013-11-22 07:54:43 396,7KB
22.11.2013.07.55.04_Zalacznik_Nr_15_Opis_replik_nozy_z_pocz._XIV_w..pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 92 razy 2013-11-22 07:55:04 46,2KB
22.11.2013.07.55.26_Zalacznik_Nr_16_Opis_stempla_i_prowadnicy_do_wybijania_replik_monet.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 96 razy 2013-11-22 07:55:26 82,1KB
22.11.2013.07.56.28_Zalacznik_Nr_17_Opis_mlotka_do_mennicy_do_wybijania_monet.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 97 razy 2013-11-22 07:56:28 14,5KB
22.11.2013.07.56.40_Zalacznik_Nr_18_Opis_laty_wodowskazowej.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 91 razy 2013-11-22 07:56:40 63,8KB
22.11.2013.07.57.12_Zalacznik_Nr_19_Opis_i_fotografia_plaskorzezby_z_ambony_w_Kosciele_Mariackim_w_Darlowie.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 90 razy 2013-11-22 07:57:12 89,6KB
22.11.2013.07.57.31_Zalacznik_Nr_20_Opis_i_fotografia_kosza_plazowego_z_wikliny.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 91 razy 2013-11-22 07:57:31 105,9KB
22.11.2013.07.57.45_Zalacznik_Nr_21_Opis_i_fotografia_koszy_wiklinowych.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 92 razy 2013-11-22 07:57:45 73,3KB
22.11.2013.07.58.04_Zalacznik_Nr_22_Opis_makiety_miasta_Darlowa.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 116 razy 2013-11-22 07:58:04 940,8KB
22.11.2013.07.58.38_Zalacznik_Nr_23_Wytyczne_do_zakupu_telewizora_z_elementami_do_montazu,_komputera_z_oprogramowaniem,_rzutnika_multimedialnego_z_elementami_do_montazu_i_zapasowa_lampa_oraz_ekranu_z_elementami__do_mont.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 106 razy 2013-11-22 07:58:38 105,6KB
22.11.2013.07.58.49_Zalacznik_Nr_24_Wytyczne_do_zakupu_kiosku_multimedialnegoinfokiosku_wewnetrznego.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 96 razy 2013-11-22 07:58:49 35,0KB
22.11.2013.07.59.02_Zalacznik_Nr_25_Opis_parametrow_wydruku_materiaA_ow_graficznych_do_prezentacji__na_wystawie.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 114 razy 2013-11-22 07:59:02 72,4KB
22.11.2013.07.59.15_Zalacznik_Nr_26_Opis_parametrow_do_wydruku_planu_miasta_na_folii_z_laminatem_podlogowym.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 98 razy 2013-11-22 07:59:15 72,3KB
22.11.2013.07.59.30_Zalacznik_nr_27_Opis_i_rysunki_repliki_mebli_drewnianych.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 103 razy 2013-11-22 07:59:30 644,3KB
22.11.2013.07.59.37_Zalacznik_Nr_28_Parametry_do_zakupu_audioprzewodnikow_wraz_z_wytycznymi_do_opracowania_tekstow_w_jezyku_polskim,_niemieckim_i_angielskim_i_wykonania_nagran.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 102 razy 2013-11-22 07:59:37 34,2KB
22.11.2013.07.59.57_Zalacznik_Nr_29_Opis_parametrow_druku_katalogu.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 96 razy 2013-11-22 07:59:57 14,7KB
22.11.2013.08.00.18_Zalacznik_Nr_30_Wytyczne_do_wykupu_domeny_i_serwera_na_5_lat_oraz_wykonania_witryny_internetowej.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 93 razy 2013-11-22 08:00:18 31,6KB
22.11.2013.08.00.29_Zalacznik_Nr_31_Opis_parametrow_do_wydruku_banerow_reklamowych.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 98 razy 2013-11-22 08:00:29 23,2KB
22.11.2013.08.01.03_Zalacznik_Nr_32_Opis_parametrow_druku_zaproszen_na_otwarcie_wystawy.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 99 razy 2013-11-22 08:01:03 17,0KB
22.11.2013.08.01.13_Zalacznik_Nr_33_Opis_parametrow_druku_ulotek_-.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 93 razy 2013-11-22 08:01:13 25,1KB
22.11.2013.08.01.22_Zalacznik_Nr_34_Wytyczne_do_zakupu_materiaA_ow_na_makiete_bastionu_szwedzkiego.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 92 razy 2013-11-22 08:01:22 14,4KB
22.11.2013.08.01.39_Zalacznik_Nr_35_Wytyczne_do_wykonania_i_montazu_wykladziny_z_nadrukiem_bruku.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 91 razy 2013-11-22 08:01:39 31,1KB
22.11.2013.08.01.50_Zalacznik_Nr_36_Wytyczne_do_zakupu_wykladziny_uzupelniajacej.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 91 razy 2013-11-22 08:01:50 17,6KB
25.11.2013.14.51.52_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 24 razy 2013-11-25 14:51:52 42,2KB

wyjaśnienia i zmiany SIWZ
02.12.2013.11.52.31_OdpowiedAo_na_zapytanie_do_SIWZ.pdf (2013-12-02 11:52:31 | Rozmiar: 41,9KB) (Po terminie otwarcia ofert)
04.12.2013.07.27.52_odpowiedAo_na_zapytanie_dot._pali_z_XIV_w..pdf (2013-12-04 07:27:52 | Rozmiar: 32,2KB) (Po terminie otwarcia ofert)
04.12.2013.07.29.55_odpowiedAo_na_zapytanie_dot._A_aty_wodowskazowej.pdf (2013-12-04 07:29:55 | Rozmiar: 30,2KB) (Po terminie otwarcia ofert)

przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert

wynik postępowania
19.12.2013.13.20.41_Ogloszenie_o_wyborze_ofert.pdf (2013-12-19 13:20:41 | Rozmiar: 656,2KB)
19.12.2013.13.21.02_Wniosek_o_odrzucenie_ofert.pdf (2013-12-19 13:21:02 | Rozmiar: 67,6KB)
19.12.2013.13.21.12_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf (2013-12-19 13:21:12 | Rozmiar: 74,4KB)

odwołania

udzielenie zamówienia
15.01.2014.12.30.19_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf (2014-01-15 12:30:19 | Rozmiar: 309,3KB)

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Irena Michalska
Data wytworzenia: 21-11-2013
Wprowadził(a): Irena Michalska
Data wprowadzenia: 21-11-2013 14:43
Zaktualizował(a): Irena Michalska
Ostatnia aktualizacja: 15-01-2014 12:30

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia