Dziennik Ustaw | Monitor Polski
Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie ul. Zamkowa 4, 76-150 Darłowo - www.muzeumdarlowo.pl

II pisemny przetarg ofertowy na prowadzenie kiosku ze sprzedażą pamiątek w okresie od 01 czerwca 2010r do 30 września 2010r.

07-04-2010 11:58

               MUZEUM ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH
                                    W  DARŁOWIE
                           ul. Zamkowa 4  76-150 Darłowo

                                                ogłasza

II pisemny przetarg ofertowy na prowadzenie kiosku ze sprzedażą pamiątek w okresie  od 01 czerwca 2010r do 30 września 2010r.
 
Dzierżawca będzie zobowiązany do  prowadzenia kiosku ze sprzedażą pamiątek w godzinach pracy Muzeum, tj. od godz. 10- 18  we wszystkie dni tygodnia oraz dni świąteczne.

Minimalna oferowana cena czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy
wynosi 4000 zł + 22% VAT
 - wadium 400 zł
Wpłatę wadium w wysokości podanej należy dokonać w kasie Muzeum.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczony na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałe zostaną zwrócone po przetargu..
Czynsz dzierżawny płatny jest w całości w dniu podpisania umowy.

Oferty należy składać w sekretariacie Muzeum w terminie do 06 maja 2010r.
wyłącznie w zamkniętej kopercie z napisem  „ Kiosk ”

Oferta powinna zawierać:
- imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy,
- oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego nie mniejsza niż podana
   w ogłoszeniu,
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami, regulaminem przetargu oraz
   projektem umowy, które przyjmują bez zastrzeżeń.

Otwarcie ofert nastąpi 07 maja 2010r. o godz. 11 w sekretariacie Muzeum.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

Bliższych informacji  udziela sekretariat Muzeum  w godz. od 7°°  do 15°°


Uwaga! Jeśli chcesz zostać powiadamiany o dokonanej zmianie w tym zamówieniu to wypełnij formularz.

otwórz formularz »
ogłoszenie do pobrania
IIPublicznyPrzetargUstnyi.doc (2010-04-07 11:58:24 | Rozmiar: 22KB)

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
RegulaminIIPi.doc (Po terminie otwarcia ofert) pobrano 160 razy 2010-04-07 11:58:24 25KB

wyjaśnienia i zmiany SIWZ

przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert

wynik postępowania

odwołania

udzielenie zamówienia

Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia: 07-04-2010
Wprowadził(a): Grażyna Ewa Paterska
Data wprowadzenia: 07-04-2010 11:58
Zaktualizował(a): Grażyna Ewa Paterska
Ostatnia aktualizacja: 13-04-2010 12:32

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia